Team Wasadent

img4x3

Trần Thị Hoàng Quân

BS.CKI

“Phòng khám là ngôi nhà thứ hai sau gia đình, là nơi tôi tìm thấy sự kết hợp hài hòa giữa Khoa học – Nghệ thuật – Mong ước giúp đỡ người khác từ thuở nhỏ của mình.”

error: Content is protected !!